Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

Online Σεμινάρια της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Πολιτιστική Διαχείριση / Μουσειολογία

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει για έβδομη χρονιά τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα να μυηθούν σε ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης μέσω του υπολογιστή τους.
Το «Online Σεμινάριο Πολιτιστικής Διαχείρισης και Μουσειολογίας» αποτελεί βασική εισαγωγή στην έννοια και τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στις αρχές της πολιτιστικής διαχείρισης. Εξετάζει, μεταξύ άλλων, θέματα διοίκησης, διαχείρισης και σχεδιασμού πολιτιστικής πολιτικής. Επίσης ενθαρρύνει τον προβληματισμό γύρω από τη σημασία και τη δυναμική των μουσείων αναπτύσσοντας θέματα όπως: αποστολή, λειτουργία, επικοινωνιακή και εκπαιδευτική πολιτική του μουσείου.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου αποτελείται από έξι ανανεωμένες θεματικές ενότητες:
• Πολιτιστική Κληρονομιά / Πολιτιστική Διαχείριση
• Θεσμικό / Νομικό πλαίσιο
• Οργάνωση / Λειτουργία / Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών
• Χρηματοδότηση Πολιτιστικών Οργανισμών – Πολιτιστικών Δράσεων
• Μουσεία στον 21ο αιώνα / Θεωρητικό πλαίσιο, Κοινωνικός ρόλος
• Μουσεία και Επικοινωνία / Το Κοινό των Μουσείων

 Έρευνα Επισκεπτών και Αξιολόγηση

Το νέο online σεμινάριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με τίτλο «Εισαγωγή στην Έρευνα Επισκεπτών και στην Αξιολόγηση» για μουσεία και άλλους οργανισμούς πολιτιστικής αναφοράς εξετάζει τις έννοιες της έρευνας κοινού και της ανάλυσής της. Η έρευνα επισκεπτών αποτελεί το βασικό και απαραίτητο εργαλείο με το οποίο τα μουσεία μελετούν την αποτελεσματικότητα του έργου τους, τη σχέση τους με το υπάρχον ή το εν δυνάμει κοινό τους αλλά και τους φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας.
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει πέντε θεματικές ενότητες:
• Επικοινωνία και μάθηση στο μουσείο
• Έρευνα κοινού / Αξιολόγηση
• Μεθοδολογίες έρευνας κοινού / αξιολόγησης
• Πρακτική άσκηση
• Συνέπειες των μελετών επισκεπτών για το έργο των πολιτιστικών οργανισμών
Το σεμινάριο αποτελεί συνέχεια για όσους έχουν παρακολουθήσει το οnline σεμινάριο Πολιτιστικής Διαχείρισης / Μουσειολογίας, αλλά απευθύνεται και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για μια εισαγωγή στην επικοινωνία και τη μελέτη πολιτιστικών δεδομένων.

Βιογραφικό συντονίστριας 

Η Αλεξάνδρα Νικηφορίδου εργάζεται ως σύμβουλος μουσείων και άλλων παρεμφερών πολιτιστικών οργανισμών. Έχει συνεργαστεί με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, κ.ά. και αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο την εκπόνηση μουσειολογικών μελετών και την επιμέλεια εκθέσεων. Έχει διδάξει και σε άλλα σεμινάρια πολιτιστικής διαχείρισης/ μουσειολογίας και είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης Τετράδια Μουσειολογίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των θεματικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες του εκάστοτε σεμιναρίου θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Τα online σεμινάρια δεν απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση παραδόσεων και προσφέρουν τη δυνατότητα προγραμματισμού του προσωπικού χρόνου απασχόλησης των συμμετεχόντων. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν απαιτείται εξειδικευμένη γνώση υπολογιστών παρά μόνο βασικές γνώσεις πλοήγησης στο διαδίκτυο (internet) και χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Απαιτείται καλή γνώση Αγγλικών για την ανάγνωση μέρους της βιβλιογραφίας.

Έναρξη online εγγραφών
1 Σεπτεμβρίου 2011 (εγγραφές μέχρι 10/10)
Διάρκεια Online Σεμιναρίων Πολιτιστικής Διαχείρισης / Μουσειολογίας: 12/10/2011 – 12/12/2011

Έρευνα επισκεπτών και Αξιολόγηση: 19/10/2011 – 19/12/2011

Πληροφορίες
Ήρα Παπαδοπούλου (210 3680052), www.hau.gr/culture

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...